Okulumuz öğretmeni Sevda ERÜRK’ÜN kuruculuğunu yaptığı NATURE FROM THE LANGUAGE OF MYTHOLOGY (Mitolojinin Dilinden Doğa) projesi okul öncesi öğrencilerimizin meraklı ve heyecanlı duygularıyla başladı.

Okulumuz öğretmeni Sevda ERÜRK’ÜN kuruculuğunu yaptığı NATURE FROM THE LANGUAGE OF MYTHOLOGY (Mitolojinin Dilinden Doğa) projesi okul öncesi öğrencilerimizin meraklı ve heyecanlı duygularıyla başladı. Proje Türkiye’nin farklı illerinden 10 eğitimci ve öğrencileri, Avrupa’dan 6 eğitimci ve öğrencileri yürütülüyor. İlkel çağlarda yaşayan insanlar, henüz bilim tarafından açıklanamayan doğayı ve evreni anlama çabalarının bir sonucu olarak, doğayı birçok mit (masal) ile ilişkilendirmişlerdir. Doğanın çok önemli olduğu o zamanlar keşfedildi. Bunların yanı mitoloji sıra masal, efsane ve hikâyelerin de ana kaynağıdır. Günümüze kadar ulaşan mitolojik hikâyeler, sonraki dönem insanları tarafından yeni fikirlerle zenginleştirilmiş ve böylece mitler günümüze kadar gelmiştir. Mitolojinin dilinden hem doğaya kültüre ve ikisi arasındaki ilişkiyi miniklerimiz merakla eğlenerek öğrenme devam ediyor.

Scroll to Top