eSafety Label Action – eGüvenlik Politikamız

Özel Akhisar Eksen Okulları

eSafety Label

OKUL GÜVENLİK PLANI

İnsanlar ve teknoloji, günümüz dünyasında çoğu kez ayrılamaz bir ikili. İnternet kullanımı artarken, güvenli kullanımıyla da ilgi artmaktadır. Güvenli bir ortam sağlamak için, risklerin çeşitlerini ve sıklığını ve bunları azaltmak veya daha da güvenli ortamları bulmak için çözümleri aramamız gerekir. Çevrimiçi ortamda karşılaşılan riskler konusunda daha genç kullanıcılar için daha güvenli bir internet yaratmanın yolları ile ilgili önemli miktarda araştırma yapılmıştır.

Çevrimiçi gençlerin karşılaştığı risklerden biri de siber zorbalık veya çevrimiçi mağduriyettir. Yani elektronik iletişim şekillerini kullanan zorbalık veya taciz. Siber zorbalığın bazı örnekleri açıkça tanımlanabilirken bazı durumları açıklanamamaktadır. Siber kelimenin mağdurunu korkutmak için kullandığı dil ve taktiklerin cezai bir suç olduğunun açık işareti olduğu durumlarda olabilir, bazı durumlarda ise yalnızca bir şahsın kötü davranışlarından kaynaklanır. Siber zorbalık, genellikle eylemin tekrarını gerektirir. Siber zorbalığı yaygınlaştırma konusunda, özellikle geleneksel zorbalığa kıyasla açık bir anlaşma eksikliği var ve bu yaygınlığı hakkındaki istatistikleri etkiliyor. İnternetteki siber zorbalığa hitap etmenin bir yolu, okul zorbalığı ve siber zorbalık arasındaki bağlantıyı kullanmaktır. Okul zorbalığına, gençlerin sahip oldukları ve birbirlerine karşı olan ilişkileri ve tutumları geliştirmeye çalışan girişimlere denir. Bu tür girişimleri, çevrimdışı zorbalığa karşı koymak için potansiyel olarak etkili önleme tedbirleri olarak düşünülmekte ve çevrimiçi zorbalığa karşı koymada da yararlı olabilirler.

Gençler ve yetişkinler genellikle çevrimiçi mağduriyet konusunda farklı yorumlara sahiptir. Yetişkinler bazı eylemleri bir şekilde tedavi etme eğilimi gösterirken, gençler aynı örnekleri akranları arasında normal bir etkinlik olarak açıklayabilir, ancak bunlar çevrimdışı bir sorunla başlar. Okullar, okul çapında bir zorbalık önleme programının oluşturulmasını kolaylaştıracak politikalar oluşturur ve bu programlar tipik olarak etkinliklerinin periyodik değerlendirmelerini içerir. Başarılı ve etkili programlar, bireysel öğrencilerden ve sınıflardan, eğitimcileri ve öğrencileri birleştiren zorbalık karşıtı takımlara kadar, okulda her seviyede zorbalık karşıtı stratejileri teşvik etmek için çalışır.

İstenmeyen cinsel buluşmalarla uğraşmak için en yaygın önerilen strateji, gençleri bu tür sağlayıcıları engellemeye teşvik etmek veya onlara yardım etmek veya sorun yaşadıkları çevrimiçi forumdan ayrılmaktır. Çoğu genç, utanç yüzünden çevrimiçi olarak karşılaştıklarında yetişkinleri dahil etmeme eğiliminde oldukları için, ebeveynlerin ve eğitimcilerin, gençlerin zorluklarla karşılaşabileceğini belirtmek için dikkat etmeleri gereken işaretlerden haberdar edilmesi gerekir. Bu nedenle, kurslar ve bilgilendirici görüşmeler genellikle okullarda veya yerel konseyler tarafından organize edilirken, diğer etkin yöntemler filtreleme ve güvenlik duvarı teknolojilerini içerir. Buna ek olarak, internet erişimi sağlayan şirketlerin kullanıcıları için daha güvenli çevrimiçi ortamlar sağlamaları, dolayısıyla çevrimiçi riskleri ele almanın bir başka yolunu teşvik etmeleri önerilir.

Gençlerin daha proaktif olarak çevrimiçi mahremiyetlerini korumaları durumunda, internetin oluşturduğu risklerin birçoğu azaltılabilir. Kişisel bilgilerin çevrimiçi olarak açığa çıkmasına daha az istekli olacak şekilde eğitilmeleri ve gizliliklerini nasıl yöneteceklerini bilmeleri gerekir. Bu tür eğitim, özellikle genç yaştan itibaren okullarda önemlidir. Ebeveynler ve çocukları arasındaki nesil boşluğu nedeniyle, birbirlerine güven duymalarını engelleyebilecek ve dolayısıyla çevrimiçi riskin etkili bir şekilde kontrol altına alınmasına neden olabilecek bir yanlış anlama olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, gençlerle yetişkinler arasındaki iletişim teşvik edilmelidir; siber güvenlikle ilgili diyaloga girmek, boşluğu hafifletmeye ve güvenlik tedbirlerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu tür diyaloglar aynı zamanda gençleri ebeveynlerini çevrimiçi olan kaynaklar ve web siteleri konusunda eğitmeye teşvik edebilir,

Yarın dünyanın liderleri arasında internet güvenlik tedbirlerini tartışmak çok önemlidir. Web´in sağladığı yararlar modern kültürümüzün bir parçasıdır ve birçok teknolojik ilerlememizin gençlerin kendilerinin güvenliği konusunda geri tepmesine izin vermemeliyiz.

E GÜVENLİK MÜFREDATIMIZ HAKKINDA

•  Mihver ve serbest etkinlik derslerinde rehberlik zamanlarında derslerinde internet kullanımı ile ilgili içerik güncel ve teknolojik gelişmeler ışığında güncellenmiştir

• Çocuklarda bilinçli ve güvenli internet kullanımına dair bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi  için seminerler düzenlenmektedir.

 • Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler vb ilgili derslerde uygun şekilde işlenmesi sağlanmaktadır.

 • Ders müfredatlarına sosyal medya başta olmak üzere internetin bilinçli kullanımı ile ilgili konuların yenilenen bilgilerle güncellenmesi Okulumuz Psikolojik Danışmanı Merve Ege tarafından sağlanmıştır.

• Okulumuzada BTK tarafından güvenli internet ağı mevcuttur.

• MEB’e bağlı okullarda elektromanyetik kirliliğe ve internet güvenliğine önem verilmektedir.

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK e GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • Aileye yönelik çocuk ve ergenlere denetimli, sınırlı ve amaçlı kullanım sağlayabilmeleri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız.

• İnternetin güvenli kullanımı ile ilgili paketlerin tanıtım ve yaygınlaşmasını sağlamak devlet politikasıdır.

• Evlerde limitli internet kullanımını teşvik etmek için velilere ve ebeveynlere rehberlik yapılmaktadır.

• Kullanım farkındalığına yönelik uygulamalar geliştirmek için derslerde bu konuya öncelik verilmektedir.

 • Ebeveynleri denetim yolları ve teknolojik imkânları ile ilgili bilinçlendirmek ve gerekli uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak. için üniversiteden akademisyenlerden yardım alınmaktadır.

CEP TELEFONU veya KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI

1. Öğretmenler ve yardımcı hizmetler personeli cep telefonlarını öğrencilerin bulunduğu zaman ve ortamlarda kullanamazlar.
2. Öğrenciler okula gelirken- öğrenci servisi aracı ile gelip gitmeleri ve servis görevlileri vasıtası ile öğrenciye ulaşma kolaylıkla mümkün olduğu için- cep telefonlarını getiremezler. Herhangi bir sebeple cep telefonlarını okula getirmek zorunda kalan öğrenciler cep telefonlarını Okul idaresinin gösterdiği yere ve ilgili görevliye, okul çıkışında almak üzere kapalı bir şekilde- teslim etmek zorundadırlar. Sınıfta herhangi bir öğrencinin cep telefonu bulundurması ve dolayısıyla kullanması yasaktır.
3. Sınıf ortamında ve okul binası içinde cep telefonu bulundurma yasağını ihlal eden öğrencinin birinci ihlalde bir hafta, ikinci ihlalde iki hafta üçüncü ihlalde dönem boyunca cep telefonuna okul idaresi tarafından (süre bitiminde iade edilmek üzere) el konulur. Kural ihlali durumunda uygulanacak bu yaptırımı öğrenci velisinin de desteklemesi için, eğitim öğretim yılı başında (ya da öğrencinin kaydı esnasında) yapılan yazılı sözleşme ile velinin kabulü sağlanır ve imzası alınır.
4. Okul sınırları içerisinde herhangi bir öğrencinin wi-fi bağlantısına erişmesine izin verilmez. Diğer ifadeyle öğrencinin herhangi bir yolla şifreyi elde edip kablosuz ağ bağlantısına bağlanması yasaktır. Bu yasağı ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin cep telefonuna bir hafta için el konulur.
5. Okul ve derslik sınırları içerisinde öğrenci tarafından cep telefonu sadece ders  etkinliği uygulamaları esnasında, öğretmenin kontrolü altında ve ders aracı olarak kullanılabilir. Bu amacın dışındaki kullanımlara izin verilmez.
6. Öğrenci cep telefon numarasının, öğrenci velisinin izin verdiği kişiler dışındakiler tarafından öğrenilmesine izin verilmez.
7. Velilerle her yıl, eğitim öğretim yılı başında cep telefonu kullanımı konusunda bilgi verme amaçlı toplantılar yapılır.
8. Öğretmenlerle (eğitim öğretim başında, ortasında ve sonunda olmak üzere) yılda üç kez yapılan öğretmenler genel kurulunda okul güvenliği ve dolayısıyla cep telefonu politikası hakkında değerlendirme amaçlı tartışmalar yapılır.

OKULUMUZDA FOTOĞRAF YA DA VİDEO ÇEKİMİ VE YAYINLANMASI
1. Okul idaresi tarafından görevli kılınanlar haricindeki kişiler tarafından ve öğrenci velilerinin bilmek istedikleri etkinlik ve programlar dışındaki zamanlarda, okul ve okul bahçesi sınırları içerisinde fotoğraf ve video çekimi yapılamaz. Bu yasak bir öğrencinin diğer bir öğrencinin fotoğraf ve videosunu çekmek istemesi durumunda da geçerlidir.
2. Okul idaresi tarafından görevlendirilen kişilerin çektiği fotoğraf ve videolar ancak Okulun resmi web adresinde ve sanal ortamlarında, ilgili öğrenci velisinin talep ve yazılı onayı ile yayınlanabilir. Öğrencisi için onay vermeyen velinin öğrencisi ile ilgili fotoğraf ve videolar yayınlanmaz.
3. Velisi tarafından fotoğraf ve video görüntülerinin çekilip yayınlanmasına onay verilmeyen öğrencilerin, çekim esnasında psikolojik baskı yaşamaması için tedbirler alınır.
4. Okul görevlileri tarafından yayınlanan resim ve videolarda öğrencilerin kişisel bilgilerine kesinlikle yer verilmez. Öğrenciler, bir video konferans araması veya mesajı hazırlamadan veya cevaplamadan önce bir öğretmenin iznini isteyecektir. Video konferans, öğrencilerin yaşı ve yeteneği için uygun bir şekilde denetlenmektedir. (okullar bunun nasıl uygulanacağını ve başarılacağını listelemelidir) Veliler ve bakıcıların rızası, çocuklar video konferans faaliyetlerine katılmadan önce edinilecektir. Video konferans, sağlam bir risk değerlendirmesini takiben, resmi ve onaylanmış iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşecektir. Sadece ana yöneticilere video konferans yönetim alanlarına veya uzaktan kumanda sayfalarına erişim hakkı verilmektedir. Eğitimli video konferans servisleri için benzersiz oturum açma ve şifre bilgileri yalnızca personel üyelerine verilecek ve güvence altına alınmış olacak.

E-GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Okulumuzun web sayfası olan http://akhisareksenokullari.k12.tr

adresinde içerisinde yayınlanmıştır.

Aşağıdaki linkten bakabilirsiniz:

http://akhisareksenokullari.k12.tr/haber/esaftey-label-action-e-guvenlik-politikamiz

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK E- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 • Aileye yönelik çocuk ve ergenlere denetimli, sınırlı ve amaçlı kullanım sağlayabilmeleri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız.

• İnternetin güvenli kullanımı ile ilgili paketlerin tanıtım ve yaygınlaşmasını sağlamak devlet politikasıdır. Telekom buna yönelik güvenli internet paketi sunmaktadır.

• Evlerde limitli kısa zamanlı internet kullanımını teşvik etmek için rehberlik yapılmaktadır.

• Okul aile birliklerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir.

 • Gençlerin aktif olarak katılacağı sosyal projelerin arttırılmasına ihtiyaç vardır.

 • Güvenli internet paketi kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olunmalıdır.

 • Aile içinde kullanılan bilgisayarların kullanıcıya göre farklı profiller oluşturmaya müsait olması ve güvenli internet hizmetinin de bu profillere göre farklı paketler ile sunulabilmesi gereklidir. Bununla ilgili çalışmalara başlanmıştır.

• Kullanım farkındalığına yönelik uygulamalar geliştirmek için derslerde bu konuya öncelik verilmektedir.

OKUL PERSONELİ

Okulumuz Psikolojik Danışmanı Merve EGE Online e-Safety MOOC eğitimini almıştır. Yine e-Twinning mesleki gelişim portalından çevrimiçi ve online mesleki gelişim etkinliklerine katılmışlardır. Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikası, tüm çalışanların katılımı için resmi olarak sağlanacak ve tartışılacak ve korunma sorumluluğumuzun bir parçası olarak güçlendirilecek ve vurgulanacaktır.

Personelimiz, internet trafiğinin izlenebileceğini ve tek bir kullanıcıya kadar izlenebileceğinin farkında olacak.

Okul sistemlerini ve cihazlarını kullanırken takdir yetkisi ve profesyonel davranış gereklidir. Personelin tüm üyelerine, profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli (en az yıllık) temelde çeşitli şekillerde sağlanacaktır.

Çalışanların hepsi, çevrimiçi davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkına varacaktır. Mesleği veya kurumu  tehlikeli durumuna düşürdüğü veya mesleki yeteneklerine güvenini kaybetmiş bir şeyin bulunduğu düşünülürse, hukuk, disiplin veya hukuki önlemler alınabilir.

Okul  çalışanların öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre kullanması gereken yararlı çevrimiçi araçları kontrol etmelidir. Çocukların internetin ve dijital teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanıcıları olabilmesi için ana-babanın / bakıcıların oynayacakları önemli bir role sahip olduklarını kabul eder.

Ebeveynlerin dikkatleri, bültenler, mektuplar, okul izah name ve okul web sitesinde okulun çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikasına ve beklentilerine yönelecektir. Evde ve okulda ebeveynlerle çevrimiçi güvenlik konusundaki  işbirlikçi, yaklaşımı teşvik edilecektir.  Evde güvenli İnternet kullanımı için gösteriler ve öneriler içeren ebeveyn eğitimleri sunma veya diğer iyi katılan etkinliklerde çevrimiçi güvenliğin vurgulanmasını içerebilir.

Ebeveyn eğitimleri, birlikte vakit geçirme ve spor günleri, gibi sosyal etkinlikler düzenleyeceklerdir. Okul Anlaşması´nın bir parçası olarak ebeveynlerin çevrimiçi güvenlik bilgilerini okumaları istenecektir. Ebeveynler, Okula Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını okumaya ve çocuklarıyla etkilerini tartışmaya teşvik edilecektir.

Çevrimiçi güvenlik konusundaki ebeveynler için bilgi ve rehberlik, ebeveynlere çeşitli biçimlerde sunulacaktır. Ebeveynler, çevrimiçi olarak çocukları için rol modeli olumlu davranışlar teşvik edilecektir.

Okulumuzda 2022 yılı ve önceki yıllarda etkin ve kapsamlı veli desteği ile güvenli internet günü kutlanmıştır.  Hafta boyunca seminerler, tanıtıcı afişler ve çevrimiçi eğitimlere (webinar) etkin katılım sağlanmıştır.

Okulumuzun e-Güvenlik politikasının belirlenmesi, eğitimlerin verilmesi ve çalışma planının hazırlanmasında aşağıdaki web adreslerinden faydalanılmıştır.

“Daha Güvenli İnternet Merkezi (gim.org.tr)

Safer Internet Center´ın resmi sayfası (https://ec.europa.eu/info/index_en)

Güvenli Web (guvenliweb.org.tr) – çevrimiçi güvenlik konuları için farkındalık portalı.

Güvenli Çocuk (guvenlicocuk.org.tr) – 13 yaşından küçük çocuklar için oyun ve eğlence portalı.

Ihbar Web (ihbarweb.org.tr) – yasadışı içerik için telefon hattı.

İnternet BTK (internet.btk.gov.tr) – İnternet ve BT yasası konusunda farkındalık portalı.”

Ayrıca personel, veli ve öğrencilere yukarıdaki web adresleri tanıtılmış olup, buralardaki eğitici ebeveyn ve öğrenci bilgilendirici videoları sunuları izlenmiştir. Okulumuzda çeşitli web2 araçları kullanılarak sunular hazırlanmış panolar ailelerle birlikte hazırlanmıştır.

Scroll to Top