Özel Akhisar Eksen Okulları e-Güvenlik Politikamız

ÖZEL AKHİSAR EKSEN OKULLARI E-GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Teknoloji günümüzde ihtiyaç duyulduğunda başvuracağımız bir altyapıdan çok yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Gençlerimizin dijital teknolojilerle elde ettikleri fırsatları en iyi nasıl kullanacaklarını bildiklerinden emin olmak için, artık bunları nasıl kullanacaklarını bilmeli ve anlayabilmeliyiz. İnternet, sosyal hayatın bir parçası olarak hayatımıza birçok faydalar ve yenilikler getirmiştir. Getirdiği faydaların ve kolaylıkların yanı sıra, internetin bilinçsiz kullanımı bireysel ve toplumsal hayata yönelik tehditler de barındırmaktadır. Evde, okulda arkadaşlarınızla ya da yalnız kaldığınız yerlerde mümkün olan en güvenli ortamlarda bilinçli şekilde internet kullanılmalıdır. Eğitimciler, veliler, medya ve diğer tüm ilgili kişiler tarafından özellikle gençlerin, vatandaşların hak ve ihtiyaçlarının korunması için ortak sorumluluk gerektirmektedir. Özel Akhisar Eksen Okulları olarak, gençlerimizin daha bilinçli ve güvenli internet kullanıcı olmalarının yanında ailelerini bilinçlendirme çalışmalarını da önemsiyoruz. Bu konuda bilinçlendirme için okulumuzdaki tüm öğretmenlerimizle araştırmalar ve çalışmalar yaparak güvenli internet politikası oluşturduk. Buna göre okulumuzda e-güvenliği sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığının Okullarda Sosyal Medyanın kullanılması ile ilgili 2017/12 no’lu genelgesine uygun planlama ve uygulamalar yapılmaktadır. Güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaya öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa´da Güvenli İnternet Merkezinin koordinasyonunu oluşturan bir ağdır. Bu kapsamda her yıl Şubat ayında Güvenli İnternet Günü 2004 yılından bu yana düzenlenmekte ve kutlanmaktadır. Dünyada kutlanan ve Türkiye´de Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu(BTK) koordinasyonunda düzenlenen ”Güvenli İnternet Günü ” çeşitli faaliyetlerle her yıl 10-11 Şubat tarihlerinde okulumuzda da kutlanacaktır. E–GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Teknoloji, gençler için yeni imkânlar sunuyor. Gençlerimizin internetin sağladığı bu imkânlara kolayca ve hızlıca erişim sağlayabiliyor. Dijital teknolojinin sağladığı bu imkânların yanı sıra gençlerin ruhsal, zihinsel ve fiziksel saldırılarla, tuzaklarla karşılaşması hafife alınmaması gereken bir gerçekliktir. Gençleri internet ortamından tamamen uzak tutmak oldukça zordur. Gençlerimizin internetin tehdit ve tehlikelerine karşı kendilerini koruyabilmeleri için bilgilendirmek bilinç kazandırmak önemlidir. Bu sebeple özellikle küçük yaştan itibaren okullarda e-güvenlik politikası uygulanması önemlidir. Özel Akhisar Eksen Okulları okul politikası olarak öğrencilerimizi internet ortamlarının tehlikelerinden ve zararlarından koruyabilmek için gerekli çalışmalar yapıyoruz. Okulumuzda her sınıfta akıllı tahta kullanılmaktadır. Güvenli bir şekilde kullanmak adına öğretmenlerimiz flaş bellek, Google classroom, farklı yayınevlerinin dijital kütüphaneleri ve EBA vb.ni kontrollü bir şekilde sınıf ortamında kullanmaktadırlar. Öğrencilerimiz okuldaki internet ağına kurulan sistemle doğrudan ulaşamazlar. Özel programla kısıtlı internet erişimi vardır. GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KURALLARI *Güvenli internet kullanımı, okuldaki her öğretmenin sorumluluğundadır. Okulun Güvenli İnternet Politikasının uygulanması, incelenmesi ve uygulanmasından sorumlu bir lider kişiye sahip olması gerekir. Okulumuzun, Güvenli İnternet Koordinatörü kurucularımızdan mali işler sorumlusu İbrahim AKGÜL‘dür. Okulun Güvenli İnternet Politikasının uygulanmasını ve izlenmesini denetlemekte ve yılda en az bir kere olmak üzere Güvenli İnternet Komitesine rapor etmektedir. *Okulun Güvenli İnternet Politikası, Öğretmen, Personel öğrenci ve velilerin güvenliği okulun itibarı ve geleceği ile ilgili dijital gelişmelere ve yeni trendlere ayak uydurmalıdır. *Okula Güvenli İnternet Politikasında atıfta bulunulan yasalar, Politikanın neleri kapsadığına ilişkin brifingler sırasında, örnek, uygun davranış, bilgi paylaşımı veya yasadışı imgeler gibi, diğerleri arasında atıf yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. *Okulun Güvenli İnternet Politikası, öğrencilerin çevrimiçi teknolojilerin sağlıklı kullanılması konusundaki bilincini teşvik ederken, güvenli İnternet alanlarında sağlam ve tutarlı olmalıdır. *Okulun Güvenli İnternet Politikası, AUP(Acceptable use policy=kabul edilebilir kullanım politikası) ile ve okuldaki güvenlikle ilgili diğer politikalarla (örn. Gençlerin korunması, anti-sosyal davranış veya zorbalığa karşı korunma) uyumludur. *Paydaş katılımı önemlidir. Politikanın oluşturulmasında tüm paydaşları dâhil edilmiştir. Öğretmen öğrenci, personel, veliler ve daha geniş topluluk mensupları. Bu, tüm grupların politikanın belirli bölümleri üzerinde mülkiyet sahibi olmasına ve bu gruplara uyma olasılıklarının artmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır. *Okulun Güvenli İnternet politikası, açık ve nettir, teknik olmayan dilde anlaşılması kolay ve tüm personelin ve öğrencilerin onlardan neler beklendiğini bilecekleri şekilde açık ve anlaşılırdır

 CEP TELEFONU KULLANIMI KURALLARI

Okul politikamız, Öğretmenler, Personel ve Stajyer öğrenciler tarafından cep telefonlarının taşınması ve kullanılması ile ilgili kuralları içerir; bunun okul boyunca sürekli uygulanmasını sağlamaktayız. * Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında, dijital teknolojilerin sınıfta nasıl kullanılabileceği ve kullanılamayacağına ilişkin tedbirler alınmıştır. * Okul sahalarında cep telefonlarının kullanımı eğitim dışında yasaklanmıştır. *Cep telefonu politikası gözden geçirilir ve politikanın ihlali oluştuğunda alınacak önlemler ile ilgili personel ile düzenli toplantılar yapılır. *Ebeveynlere okulun cep telefonu politikasıyla, bu önlemlerin neden alındığını ve politikanın ihlalinin ne gibi olası sonuçlar ortaya çıkarabileceğine ilişkin bilgi verilir.

 OKULUMUZDA FOTOĞRAF YA DA VİDEO ÇEKİMİ VE YAYINLANMASI

*Okul kayıt döneminde her öğrenci velisi izin belgesi imzalar. Bu izin belgesinde öğrenci fotoğraflarının okul resmî web sitesi, okul dergisi, gazete, eTwinning portalı vb. okul tanıtımlarında veli, öğrencilerin sınıf resimlerinin paylaşılmasına (e güvenliğin sağlanması için) M.E.B. 2017/12 nolu genelgesi çerçevesinde kullanılmasına izin verir. *Okul idaresi tarafından görevli kılınanlar haricindeki kişiler tarafından ve öğrenci velilerinin bilmek istedikleri etkinlik ve programlar dışındaki zamanlarda, okul ve okul bahçesi sınırları içerisinde fotoğraf ve video çekimi yapılamaz. *Okul idaresi tarafından görevlendirilen kişilerin çektiği fotoğraf ve videolar ancak okulun resmî web adresinde ve sanal ortamlarında, ilgili öğrenci velisinin talep ve yazılı onayı ile yayınlanabilir. Öğrencisi için onay vermeyen velinin öğrencisi ile ilgili fotoğraf ve videolar yayınlanmaz. *Velisi tarafından fotoğraf ve video görüntülerinin çekilip yayınlanmasına onay verilmeyen öğrencilerin, çekim esnasında psikolojik baskı yaşamaması için tedbirler alınır. *Okul görevlileri tarafından yayınlanan resim ve videolarda öğrencilerin kişisel bilgilerine ve görüntülerine kesinlikle yer verilmez.

 E-GÜVENLİK MÜFREDATIMIZ HAKKINDA

 *Çocuklarda bilinçli ve güvenli internet kullanımına dair bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi için öğretmenlere seminerler düzenlenmektedir. *Türkçe Dil Etkinlikleri, Matematik Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Müzik, Yabancı dil etkinlikleri ve diğer etkinliklerde akıllı tahta ve telefonlar pedagojik eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. *Ders müfredatlarına sosyal medya başta olmak üzere internetin bilinçli kullanımı ile ilgili konuların yenilenen bilgilerle güncellenmesi tüm öğretmenlerimiz tarafından sağlanmıştır. *MEB’e bağlı okullarda elektromanyetik kirliliğe ve internet güvenliğine önem verilmektedir.

VELİLERE E-GÜVENLİKLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Okulumuzda, velilere yönelik e güvenlik hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Bununla ilgili olarak okulumuzda yapılan veli toplantılarında gündem maddelerine alınmakta, okul rehberlik servisi tarafından veli ve öğrencilere yönelik eğitimler verilmekte ve okul web sayfasından bilgilendirme yazıları paylaşılmaktadır.

OKUL PERSONELİNİN E-GÜVENLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMİ

Personelin tümüne; profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli olarak çeşitli şekillerde sağlanmaktadır. e-Twinning mesleki gelişim potalından çevrimiçi seminer ve çevrimiçi mesleki gelişim etkinliklerine katılmakta ve yeni gelişmeleri takip etmektedirler. Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikası, tüm çalışanların katılımı için resmi olarak sağlanır, tartışılır ve korunma sorumluluğumuzun bir parçası olarak güçlendirilir. Okul personelinin hepsi, davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkındadır. Personel, tek bir kullanıcıya kadar internet trafiğinin izlenebileceğinin farkındadır.

 OKULUMUZDA GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ

 Okulumuzda ‘Güvenli İnternet Günü “çeşitli faaliyetlerle 10-11 Şubat tarihlerinde kutlanacaktır. Okul öğretmenlerimiz eTwinning  partalında da etkinlikler planlayacaktır. *Velilere e güvenlik hakkında yazılarla bilinçlendirme yapılmaktadır. Hafta boyunca seminerler, tanıtıcı afişlerle etkin katılım sağlanması amaçlanmaktadır. E-safety okulun tüm personelinin sorumluluğundadır. (gig.org.tr) – Güvenli İnternet Günü Türkiye´de resmi sayfası ile veli ve öğrencilere tanıtılacaktır.

T.C Anayasasına, Milli Eğitim Bakanlığımızın protokollerine, Avrupa komisyonu esafety hareket eylem planımıza, Çocuk hakları beyannamesine, Avrupa insan hakları beyannamesine göre

OKULUMUZDA İZİNSİZ FOTOGRAF ÇEKEMEZSİNİZ

 Bu, kişinin hak ve özgürlüklerini ihlal eder.

Scroll to Top